Archive for Novembre 22, 2008

La comunitat universitària amb els represaliats de la UAB

Les persones sota signants front als greus esdeveniments que es venen succeint a partir de la càrrega policial del passat 4 de març de 2008 (veure: http://precarietatuab.net/category/becaris/) a la Universitat Autònoma de Barcelona volem prendre un posicionament públic:

Davant la violència no només simbòlica sinó també física amb la que les autoritats de la UAB han pretès resoldre una complexa situació de conflicte, lo qual ha posat de relleu un model antidemocràtic de convivència institucional, en el que paradoxalment se’ns parla de “terrorisme”, “amenaces”, “expulsions”, “desordre públic”, en defensa de les suposades “pràctiques democràtiques”; creiem que no hem de deixar passar la possibilitat de generar un debat públic en relació a les formes que va adquirint la governabilitat en les nostres institucions socials i educatives.

Els tipus de discursos “democràtics”, però que en les seves pràctiques s’evidencien profundament autoritaris i mancats de sensibilitat política i social, estan atemptant contra la construcció d’espais de llibertat i pensament crític, i el que és més greu, en el marc d’una institució pública com la universitat.

PER LA DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA I DELS DRETS HUMANS (DRET A LA LLIURE EXPRESSIÓ , A LA DISIDÈNCIA POLÍTICA I A LA EDUCACIÓ , ENTRE ALTRES)

NO A LES SANCIONS ADMINISTRATIVES I PENALS DEL COL·LECTIU D’ESTUDIANTS COMPROMESOS AMB MANIFESTACIONS POLÍTIQUES DISIDENTS

DESTITUCIÓ DE LES AUTORITATS RESPONSABLES DE LA PERSECUCIÓ POLÍTICA DEL COL·LECTIU D’ESTUDIANTS

NO AL COLABORACIONISME DE LA UAB AMB ELS COSSOS POLICIALS

NO A LA CRIMINALITZACIÓ DE LA PROTESTA

SOLIDARITAT I RECOLZAMENT AL COL·LECTIU D’ESTUDIANTS JA!!

SIGNA I PASSA’L

FIRMAS:

1- Analía Buzaglo – Becaria (Docente Universitaria UNR – Argentina)

2- Macarena Martinez-Conde – Becaria (Conicyt – Chile)

3- Fernando Zarco Hernández – Becario (México)

4- Jesús René Luna Hernández – Becario (PROMEP-México)

5- María Mena Yuste – Estudiant i investigadora (Països Catalans)

6- Jenny Cubells Serra – Docent i investigadora (Barcelona)

7- Laura López Gallego – Estudiante e investigadora (Uruguay)

8- Antar Martínez – Becario (Docente universitario – México)

9- Daniel Reyes – Becario (México)

10- Patricia Aljama Cuenca – Estudiante de doctorado (Barcelona)

11- Blanca Callén Moreu – Investigadora (Barcelona)

12- Ana Cristina Aguirre – Becaria (México)

13- Marco Astete Cereceda – Estudiante de Doctorado (Chile)

14- Raúl Salvador Pineda Jabela – Estudiante de doctorado (Colombia)

15- Diana García Romero – Estudiante de doctorado (Guatemala)

16- María Angélica Benavides Andrades – Estudiante de Doctorado (Chile)

17- Laila Aljende Medina – Estudiante de Doctorado (Barcelona)

18- Ricardo Espinoza – Becario (Docente universitario – Chile)

19- Pablo Passols – Estudiante de Doctorado UAB

20- Dayana Luna Reyes – Estudiante de Doctorado (México)

21- Pamela Vaccari – Estudiante de doctorado (Chile)

22- Ancor Mesa – Estudiante e investigador (Canarias – España)

23- Ma. Carmen Peñaranda Cólera (UAB)

24- Yann Bona Beauvois – Estudiante e investigador (Països Catalans)

25- Macarena Martinez-Conde – Becaria (Conicyt- Chile)

26- Walter Paniagua – Estudiante de doctorado (Guatemala)

27- Roberta de Alencar Rodrigues – Estudiante de doctorado (Brasil)

28- Krisna Tolentino – Estudiante de doctorado (Chile)

29- Sergi Grimau- Estudiant (UAB- Països Catalans)

30-Domènec Montoliu i Trocoli (UAB- Països Catalans)

També podeu mostrar el vostre suport i adherir-vos enviant un mail a manifestuab@gmail.com

————————————————————-

Els sotasignants, membres electes dels òrgans de govern de les universitats públiques catalanes, fem públiques les següents consideracions:

1.Mostrem el nostre suport als estudiants que estan duent a terme les mobilitzacions en defensa de la universitat pública i de qualitat en els diferents recintes universitaris (rectorat de la UB, Facultat de Lletres de la UAB, etc.).

2.Exigim que es retirin immediatament i sense condicions els expedients sancionadors oberts a 31 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Que s’aturi a criminalització i repressió contra els estudiants mobilitzats i que s’arxivin els procediments penals oberts a 15 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’estudiant de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona detingut a la manifestació del 20 de novembre a Barcelona.

4. Que es convoquin referèndums vinculants a totes les universitats públiques catalanes on es pregunti sobre la paralització del procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), conegut com a Procés de Bolonya.

5.Que es garanteixi el finançament públic de les universitats, per tal d’eliminar el dèficit estructural que aquestes pateixen, així com una partida extraordinària pels deutes acumulats.

6.Que s’obri un procés de debat de tota la comunitat universitària, obert a tots els agents socials implicats en l’ensenyament superior, per tal de redefinir el paper i funció social de la universitat pública.

7.Emplacem als rectors de les universitats públiques així com als governs a que reconsiderin la seva negativa a acceptar les reivindicacions dels estudiants.

1. Arnau Mallol i Baró, claustral per la Facultat de dret de la UPF
2. Eduard Arnal Boada, claustral pels Estudis de ciències polítiques i de gestió pública de la UPF
3. Daniel Roldán Jiménez, claustral pels Estudis de ciències polítiques i de gestió pública de la UPF
4. Pau-Lluís Guerola Puerto, claustral per la Facultat de ciències econòmiques i empresarials de la UPF, membre del Consell de Govern de la UPF i membre del Consell Interuniversitari de Catalunya
5. Jordi Garrigós Cubells, claustral pels Estudis de periodisme de la UPF
6. Albert Font i Tarrés, claustral pels Estudis de periodisme de la UPF, membre del Consell de Govern de la UPF i membre del Consell Social de la UPF
7. Araceli Bárcena Camps, claustral per l’Escola universitària d’estudis empresarials de la UPF
8. Gerard Cristóbal Fuents, claustral per l’Escola universitària d’estudis empresarials de la UPF
9. Francesc Manrique Aumatell, claustral per l’Escola universitària d’estudis empresarials de la UPF
10. Sílvia Mulleras Aulet, claustral per l’Escola universitària de relacions laborals de la UPF
11. Laura Rodríguez Murciano, claustral per l’Escola universitària de relacions laborals de la UPF
12. Anna Ginès Fabrellas, claustral pels Estudiants de màster oficial i doctorat de la UPF i membre del Consell de Govern de la UPF
13. Marc Guinjoan Cesena, claustral pels Estudiants de màster oficial i doctorat de la UPF
14. Marc Sanjaume Calve, claustral pels Estudiants de màster oficial i doctorat de la UPF
15. Alba Dalmau Viure, claustral pels Estudis de comunicació audiovisual de la UPF
16. Dan Ortínez Martí, claustral pels Estudis de comunicació audiovisual de la UPF
17. Marc Faustino Vidal, claustral pels Estudis de ciències del treball de la UPF
18. Marcel Martínez i Manyé, claustral per Biblioteconomia i Documentació de la UB
19. Dídac Pañella i del Campo, claustral i juntal per Biblioteconomia i Documentació de la UB
20. Albert Vall i Roqué, claustral per la Facultat de Biologia de la UB
21. Martí Olivé i Gallart, claustral per la Facultat de Biologia de la UB
22. Albert Sala i Turull, claustral per la Facultat de Biologia de la UB
23. Joan Maspons i Ventura, claustral per la Facultat de Biologia de la UB
24. Marc García i Sabaté, claustral per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB
25. Laura Pujol i Molas, claustral per la Facultat de Dret i secretaria de la permanent del Consell de l’Alumnat de la UB
26. Roser Batida i Barau, claustral per la Facultat de Farmàcia de la UB
27. Pau Lozano i Peruchet, claustral per la Facultat de Farmàcia de la UB
28. Avel·lí Flors i Mas, claustral per la Facultat de Filologia de la UB
29. Àlex Arnau i Canyelles, claustral per la Facultat de Filologia de la UB
30. Clara Martin i Riu, claustral per la Facultat de Filologia de la UB
31. Íria Cumelles i Barbarà, claustral per la Facultat de Filologia de la UB
32. Enric Stern i Taulats, claustral i juntal per la Facultat de Física de la UB
33. Adriana Vergés i Prunera, claustral per la Facultat de Formació del Professorat de la UB
34. Albert Traver i Garriga, claustral per la Facultat de Geografia i Història i membre del Consell de Govern i el Consell Social de la UB
35. Sergi Pigrau i Miralles, claustral per la Facultat de Geografia i Història de la UB
36. Jordi Mitjans i Mas, claustral per la Facultat de Geografia i Història de la UB
37. Anna Oliva i Bautista, claustral per la Facultat de Matemàtiques de la UB
38. Sergi Riera i Sau, claustral per la Facultat de Matemàtiques i membre del Consell de Govern de la UB
39. Guillem Picart i Solà, claustral pel Campus de Bellvitge de Medicina de la UB
40. Íngrid Batet i Tort, claustral i juntal per la Facultat de Pedagogia de la UB
41. Beatriz Parra i Martínez, claustral i juntal per la Facultat de Pedagogia de la UB
42. Lluís Morales i Peix, claustral per la Facultat de Psicologia de la UB
43. Mar Estefania i Miñarro, claustral per la Facultat de Psicologia de la UB
44. Manuela Saborit Esteve, claustral de la UPC per l’ETSECCPB
45. Joan Agustí, claustral de la UPC per l’ETSECCP
46. Francesco Praderio, claustral de la UPC per la FIB
47. Xavier Monge i Profitós, membre de la Junta de Facultat de Dret de la UB
48. Jordi Gasulla i Flavià, claustral per la Facultat d’Educació i Psicologia. Coordinador institucional del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona. Membre del Consell de Govern de la UdG. Membre del Consell Interuniversitari de Catalunya. Membre de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants.
49. Maite Malaxetxebarria Txurruka, claustral per la Facultat de Lletres. Comissionada del Consell d’Estudiants pel PAS de la Universitat de Girona
50. Paula Castañeda Hidalgo, claustral per la Facultat d’Educació i Psicologia, comissionada del Consell d’Estudiants per la Cooperació de la Universitat de Girona i membre de la comissió electoral de la UdG.
51. Elisabet Punset Pagès, claustral per la Facultat de Ciències. Coordinadora de docència del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona, membre de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants, membre de la comissió de docència de la UdG i membre del Consell de Govern de la UdG.
52. Daniel Javier i Carrera, claustral per la Facultat de Lletres. Coordinador d’economia del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona
53. Susanna Fulcarà Lara, claustral per la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
54. Marc Valentí Planella, claustral per la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i membre de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants.
55. Ramon Gisbert Curto, claustral per la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
56. Andreu Martínez Castelló, claustral de la UA per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
57. Vicent Solbes Bou, claustral de la UA per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
58. Josep Manel Giner Gutiérrez, claustral de la UA per la Facultat de Filosofia i Lletres
59. Nerea Roig Lasheras, claustral de la UA per la Facultat de Filosofia i Lletres
60. Guillem Sellés Uriel, claustral de la UA per la Facultat de Filosofia i Lletres
61. Josep Esplà Gomis, claustral de la UA per l’Escola Politècnica Superior
62. Roger Planelles Iborra, claustral de la UA per l’Escola Politècnica Superior
63. Ruben Gavilà Esquerdo, claustral de la UA per l’Escola de Treball Social
64. Daniel Olivares Giménez, claustral de la UA per l’Escola Politècnica Superior
65. Ramón Emili Leyda Menéndez, claustral per de la UA per la Facultat de Filosofia i Lletres
66. Manel Gonzàlez Gonzàlez, claustral de la UA per l’Escola Politècnica Superior
67. Víctor Vañó i Peidró, claustral per història de la Universitat de València
68. Xavier Pallarés i Badenes, claustral per filologia, traducció i comunicació i membre del consell de govern de la Universitat de València
69. Mariola Tàrrega Moltó, claustral per filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València
70. Pablo Garrigós Cucarella, claustral per filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València
71. Anna Laura Diaz Iglesias, claustral per filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València
72. Maria Calabuig i Moreno, claustral per filosofia i ciències de l’educació de la Universitat de València
73. Ferràn Jiménez i Barreiro, claustral per filosofia i ciències de l’educació de la Universitat de València
74. César Alonso i Monzó, claustral per psicologia de la Universitat de València
75. Laura Sierra Molina, claustral per magisteri de la Universitat de València
76. Eva Llabata Garcia, claustral per biologia de la Universitat de València
77. Jose Maria Escrivà Anrúbia, claustral per farmàcia de la Universitat de València
78. Lluís Hurtado Gil, claustral per matemàtiques de la Universitat de València
79. Miquel Ballester i Gilabert, claustral per ciències socials de la Universitat de València
80. Eugènia Benimeli i Navarro, claustral per ciències socials de la Universitat de València
81. Lluís Casany Avinyó, juntal per ciències socials de la Universitat de València
82. Arnau Marzo i Sànchez, juntal per ciències socials de la Universitat de València
83. Basili Bertomeu, juntal per dret de la Universitat de València
84. Marc Xelvi Perez, claustral per economia de la Universitat de València
85. Xavier Martinez Mascarell, claustral per economia de la Universitat de València
86. Joan Carles Juan Sancho, claustral per economia de la Universitat de València
87. Bryan Richart, juntal d’economia de la Universitat de València
88. Sergi Onorato Esteve, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
89. Marta Sintés I Sáez, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
90. Núria Mulinari I Pares, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
91. Borja Cabezali I Sánchez, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
92. Dídac Gutiérrez I Pedemonte, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
93. Raquel Peña Muro, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
94. Isaac Roca Rubio, juntal de la Facultat de Geografia i Història de la UB
95. Efrem Gordillo I Pla, juntal de la Facultat de Filosofia de la UB
96. Pau Roig I Planas, juntal de la Facultat de Filosofia de la UB
97. Pau Pol Font, juntal de la Facultat de Pedagogia de la UB
98. Joaquim Framis Amatllé, juntal de la Facultat de Pedagogia de la UB
99. Alfredo Cárdenas Cruz, claustral per Doctorat de la UB
100. Xavier Roqué Prat, claustral de la Universitat de Lleida
101. Glòria Torret Requena, claustral de la Universitat de Lleida i membre del consell de l’estudiantat de l’ETSEA
102. Gerard Raimat Ferrando, claustral de la Universitat de Lleida i membre del consell de l’estudiantat de Lletres
103. Cristina Boleda Mas, claustral de la Universitat de Lleida i membre del consell de l’estudiantat de Lletres
104. Lorena Farré Gómez, claustral de la Universitat de Lleida i membre del consell de l’estudiantat de Lletres
105. Narcís Turull Peroy, claustral de la Universitat de Lleida i membre del consell de l’estudiantat de Lletres
106. Nuria Cassañé Torra, membre del consell de l’estudiantat de Lletres
107. Hel·lena Guillén Llop, membre del consell de l’estudiantat de Lletres
108. Julia Docampo Sanchez, juntal i membre del consell d’estudis de la facultat de Matemàtiques de la UB
109. Roser Homs Pons, juntal i membre del consell d’estudis de la facultat de Matemàtiques de la UB
110. David Baños Ruiz, juntal i membre del consell d’estudis de la facultat de Matemàtiques de la UB
111. Victor Gil Hoyos, juntal de la facultat de Matemàtiques de la UB
112. Esther Sanz Selva, claustral per ciències socials de la Universitat de València
113. Núria Montalbán Sebastián, juntal per ciències socials de la Universitat de València
114. Osama Saïd Qatarneh Morales, juntal per ciències socials de la Universitat de València
115. Victor Collado Muñoz, juntal de dret de la Universitat de València
116. David Gimenez Hortelano, claustral per història de la Universitat de València
117. Esteban Carbone Tagliamonte, claustral per psicologia de la Universitat de València
118. Carles Duro Sanchez, juntal d’història de la Universitat de València
119. Ivàn Sanchez Valero, juntal d’història de la Universitat de València
120. Laura Gomez Estrada, juntal de filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València
121. Facundo Tomás, claustral per filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València
122. Neus Labèrnia Garcia, membre de la Junta de Facultat de Matemàtiques de la UB
123. Nora Sánchez Oussedik, membre de la Junta de Facultat de Física de la UB
124. Albert Martí Pérez, claustral per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB
125. Kaouthar Boukafri Itahriouan, juntal i membre del Consell d’Estudis de Matemàtiques de la UB.
126.Àdam Bertran i Martínez, claustral per la Facultat d’Educació i Psicologia. Coordinador de Becaris al Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona. Juntal de la Facultat d’Educació i Psicologia.
127.Guim Camps Parera, claustral per Belles Arts de la Universitat de Barcelona
128.Gerard Ortín Castellví, claustral per Belles Arts de la Universitat de Barcelona
129.Carles Badenes Escudero, membre del Consell d’Estudis de Ciències Polítiques de la UB
130.Carles Pobes Panisello, membre de la Junta de Facultat de Física i del Consell d’Estudis de Física de la UB
131. Elisenda Ramos i Bota, membre del Consell d’Estudis d’Història de la UB
132. Enric Ruiz i Bayo, membre del Consell d’Estudis d’Història de la UB
133. Aitor Jaume i Caravaca, membre del Consell d’Estudis d’Història de la UB
134. Galdric Iglésias Oliveras, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
135. Carlota Abad Massagués, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
136. Tania Alaix Gimbert, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
137. Cristina Prieto Martin, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
138. Jessica Ángeles Campos Gutiérrez, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
139. Meritxell Graupera Nieto, juntal per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB
140. Andreu Coll Pla, juntal per la Facultat de Física de la UB
141. Álvaro Martínez Majado, claustral per Humanitats de la UPF
142. Albert Riudeubàs Coquard, membre de la Junta de Facultat i del Consell d’Estudis de Biologia de la UB
143. Aleix Porta Alonso, claustral i juntal per la Facultat d’Humanitats de la UPF i membre del Consell de Departament d’Humanitats
144. Alba Noguera Xatart, membre del Consell d’Estudiants i de la Mesa del Claustre de la UdG
145. Laia Galindo Torralba, claustral per la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF i membre del Consell de Govern.

http://manifestelectes.blogspot.com/

Novembre 22, 2008 at 2:57 pm 1 comentari


REPRESSIÓ ÉS…

Acció empresa, i estat o situació consegüentment creats, per una persona o per un grup o una classe socials o polítics, que tenen un cert poder o detenen aquest oficialment, sobre una altra persona o sobre un altre o altres grups socials o polítics, per tal de mantenir una situació determinada. (Font: Gran Diccionari de la Llengua Catalana)

BREU SITUACIÓ ACTUAL

6 estudiants expulsats, 22 sancionats. S'ha fet un recurs a la justícia ordinària i la UAB es nega a les mesures cautelars demanades pels jutjats.

1531uab(arroba)gmail.com

Per a qualsevol notícia, aportació, sugerència, donar ànims, aportar propostes, donar un cop de mà, ...

Blog Stats

  • 21.336 hits
Novembre 2008
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930