De què estem parlant?

repressió.-

Acció empresa, i estat o situació consegüentment creats, per una persona o per un grup o una classe socials o polítics, que tenen un cert poder o detenen aquest oficialment, sobre una altra persona o sobre un altre o altres grups socials o polítics, per tal de mantenir una situació determinada, tot reprimint d’arrel qualsevol manifestació, moviment o tendència que puguin, o que hom cregui que poden, entrar en conflicte amb la dita situació establerta, la qual és considerada per aquells que són objecte de la corresponent repressió precisament com a injusta i necessitada de transformació.

(Font: Gran Enciclopèdia Catalana)

ACCIÓ EMPRESA? Censura, atacs físics, asfixia econòmica, difamació, mentides, expedient disciplinari, encausament penal.

PER UN GRUP O CLASE SOCIAL O POLÍTIC? L’Equip de Govern de la UAB.

SOBRE QUI? Sobre els estudiants d’assemblees que han estat lluitant contra Bolonya.

QUINA SITUACIÓ ES VOL MANTENIR? Pujada de taxes. Desinformació. La conversió del dret a l’ensenyament en un luxe per a privilegiats, l’abaritment dels costos laborals i la degradació del professorat en correctors d’exercicis. Arbitrarietat. Falsa democràcia sobre la manca d’informació. Absència de debat. Elitisme, classisme i protofeixisme a l’àmbit universitari (abans l’ordre que les llibertats polítiques i drets socials).

QUINA SITUACIÓ ÉS CONSIDERADA INJUSTA O NECESSITADA DE TRANSFORMACIÓ:

L’aplicació de  la Llei Orgànica d’Universitats (procés de bolonya) : un atac sense precedents al dret a l’ensenyament públic superior, a la qualitat de l’ensenyament, a les condicions laborals del personal universitàrio, a l’aprofitament públic dels resultats de la recerca amb fons públics, …

Antecedents

Durant el curs 2007/08 el moviment estudiantil de la UAB va denunciar la greu manca de finançament públic de les universitats públiques i el frau de les noves titulacions (Grau). El moviment estudiantil de la UAB va realitzar una jornada de vaga i manifestació el 6M que va aplegar a més de 10.000 persones per Barcelona sota el lema: “Derogació Reial Decret de Graus, no a Bolonya no a la LOU”.

La reacció de l’Equip de G

overn de la UAB (liderat per Lluís Ferrer i Caubet, amb Rafael Grasa com a Secretari General i en Joan Carbonell com a Vicerrector d’Estudiants) va ser d’un autoritarisme creixent:

 • Petició d’invitació del Comité de Vaga (professorat laboral +assemblees d’estudiants) al Consell de Govern per exposar els motius de la vaga. Denegada.
 • Tancada a la Facultat de Lletres. Els interlocutors de la taula reivindicativa són amenaçats al cap d’una hora de la crida als Mossos d’Esquadra. No hi ha més diàleg.
 • Entrada dels Mossos d’Esquadra a la Facultat. Càrrega contra la concentració d’estudiants, professors i treballadors en solidaritat. La càrrega es desenvolupa sense avís previ,a fosques i amb resultat de més de 50 ferits. Malgrat la petició del Departament de Prehistòria i del Departament de Psicologia Social: cap fet ha estat investigat, cap estudiant ha estat reparat.
 • El Secretari General, Rafael Grasa, qualifica de “minoria feixiste” als estudiands que exercien el seu dret a la llibertat d’expressió dins i a fora de la Facultat.
 • Tres mil persones pujen al Rectorat al dia següent a demanar la dimissió del Rector i l’Equip de Govern, inclosa la Degana de la Facultat de Lletres, Elena Estalella. Cap membre de l’Equip de Govern dona resposta.
 • Tots els comunicats de les assemblees d’estudiants (majoria electa de representació estudiantil als òrgans de govern) és difós per mitjans oficials de la UAB. El mateix destí pateixen ABSOLUTAMENT TOTS els comunicats crítics amb l’acció de l’Equip de Govern.
 • El rector menteix al Consell de Govern i nega l’existència de ferits.
 • El Vicerectorat d’Estudiants ha tallat els fons econòmics que per dret pertànyen a les assemblees d’estudiants com a representats als òrgans de govern.
 • Els òrgans de govern comencen a reunir-se invariablemente amb presència de membres dels Mossos d’Esquadra, de seguretat privada i cada cop més lluny dels estudiants als que afecten les decisions i/o del campus.
 • Els membres electes a jutna de facultat no són convocats a les reunions dels òrgans als quals pertànyen.
 • La Junta Permanent de Lletres està ara en contenciós administratiu.
 • La presència de policia secreta al campus s’ha naturalitzat i fins i tot les assemblees ordinàries compten amb presència de seguretat privada a l’exterior.
 • L’Edifici del Vicerectorat d’Estudiants fa informes polítics al Vicerector sobre l’activitat de les assemblees.

Els expedients del Consell de Govern

Com a resultat de la càrrega dels Mossos d’Esquadra el 4 de març cada reunió del Consell de Govern ha comptat amb la presència d’estudians que demanen respostes sobre aquests fets sense cap èxit. Sis persones han rebut un expedient disciplari al qual s’els imputen faltes molt greus segons el reglament franquista de 1954: manifestación contra la institució. Què van fer? Donar cops amb la mà a la porta del Consell de Govern per tal de poder entrar i fer preguntes i rebre respostes.

Els expedients de la Junta de Lletres

Com a resultat de la manca de respecte total i absoluta per part del Deganat de Lletres cap als representats d’estudiants escollits per Assemblea (contra el plans d’estudi) la junta permanent ha estat impugnada a tots els nivells, s’ha demanat medicació al Síndic de Greuges i ara està al contenciós admninstratiu.

La Degana va enganyar als estudiants i davant la vergonya de la seva gestió no ha tingut més resposta que demanar sang contra els estudiants que van exigir respostes al Deganat allà a on estiguès, qualificant als estudiants més compromesos i actius políticament de la facultat de canívals i alborotadors irracionals i sense arguments. Un mes després els estudiants que van impugnar la junta, tots els portaveus i totes les persones conegudes per la seva activitat política van rebre expedients disciplinaris amb el mateix reglament, amenaçats d’expulsió. Ja són 31 les persones amenaçades a perdre el dret a estudiar a la unvieristat per defensar la universitat pública i accesible a tothom, de qualitat i autònoma.

L’origen de la imputació penal de 15 estudiants

Com a resultat d’una de les moblitzacions un membre del cos de seguretat va patir un desmaï (tractat amb normalitat als serveis d’urgèncias de l’hospital i amb alta al cap d’unes hores sense més tractament adicional). Aquest senyor va interpossar demanda contra les persones que el creu que li van fer patir. La UAB a aportat informació extra i no demanada pels jutjats inclosa una llista negra amb el nom de 15 estudiants. Col·labora ACTIVAMENT PER A L’EMPRESONAMENT DELS SEUS ESTUDIANTS. Un fet inèdit a la història de la UAB i de les universitats ni a la dictadura ni en democràcia.

A aquests 15 estudiants imputats per a iniciativa de la UAB s’els acusa de desordre públic, agresió i danys materials. La pena associada a “desordre públic” és de fins a 3 anys de presó.


7 comentaris Add your own

 • […] universitària(vinculant). La lluita contra Bolonya, a més a més, arrossega un trist equipatge de repressió política: 15 estudiants imputats en un procés penal i 28 amenaces d’expusió de fins a 11 anys per […]

  Respon
 • 2. Si a Bolonya  |  Desembre 18, 2008 a les 1:32 pm

  Lo important es saber quin rol pertoca a cadascú.

  Estudiant: Persona que adquireix uns conneixements.

  Professor: Professional que imparteix uns conneixements.

  Equip de govern UAB: Conjunt de professionals encarregats de dirigir i administrar la UAB, incloent aprovar els plans d’estudis.

  Així ja ho sabeu, feu el que us toca que es apendre, i quant tingueu prous conneixements potser podreu canviar alguna cosa, o veureu que Bolonya no està tant malament.

  Respon
 • 3. Júlia Rosell  |  febrer 28, 2009 a les 9:22 pm

  Doncs us dedico un altre terme de l’enciclopèdia catalana:

  coacció
  Força legítima vinculada al dret que permet el seu exercici contra l’oposició injusta o permet d’exigir el compliment de les obligacions

  coacció
  Delicte contra la llibertat de la persona, que consisteix a emprar, sense estar-hi legítimament autoritzat, violència material o moral sobre un altre per a obligar-lo a fer el que no vol, sigui just o injust, o per a impedir-li el que la llei no prohibeix

  coacció
  Influència que un grup exerceix sobre els membres del seu àmbit social, i també sobre el seu propi grup, per tal que se sotmetin a les lleis i normes del grup i per impedir que vagin contra la moral, els interessos o la manera de viure d’aquest

  coacció
  Acció de constrènyer la voluntat d’algú a dir alguna cosa o a fer-la

  ACCIÓ EMPRESA? Censura, violència física i verbal, extensió de rumors, crítiques sene fonament.

  PER UN GRUP O CLASE SOCIAL O POLÍTIC? Els companys de lletres assidus i comuns a les assemblees (entre 60 i 80 persones)

  SOBRE QUI? Sobre qualsevol que divergeixi en les seves idees o actes

  QUINA SITUACIÓ ES VOL MANTENIR? Desinformació sobre que es decideix a les assemblees, falsa horitzontalitat i consens en discusions d’hores i temes ja preparats fora de les assemblees, creació de comissions i grups tancats dins i for ade l’assemblea, exclusió i constant difamació sobre la resta d’alumnes o grups, absència de debat real, etc.

  QUINA SITUACIÓ ÉS CONSIDERADA INJUSTA O NECESSITADA DE TRANSFORMACIÓ: Com, quan i perquè es realitzen les assemblees, necessitat de major consens i participació, necessitat de saber les opinions de la resta d’estudiants de la facultat, en cas de realitzar actes que tots els afectats hi estiguin d’acord, etc.

  Respon
 • 4. Júlia Rosell  |  Març 9, 2009 a les 11:35 am

  Què, em tornareu a eliminar aquest comentari? Gràcies per la censura! (ja ho vaig posar fa dies i me l’heu esborrat).

  Doncs als de repressiouab us dedico un altre terme de l’enciclopèdia catalana:

  coacció
  Delicte contra la llibertat de la persona, que consisteix a emprar, sense estar-hi legítimament autoritzat, violència material o moral sobre un altre per a obligar-lo a fer el que no vol, sigui just o injust, o per a impedir-li el que la llei no prohibeix

  coacció
  Influència que un grup exerceix sobre els membres del seu àmbit social, i també sobre el seu propi grup, per tal que se sotmetin a les lleis i normes del grup i per impedir que vagin contra la moral, els interessos o la manera de viure d’aquest

  coacció
  Acció de constrènyer la voluntat d’algú a dir alguna cosa o a fer-la

  ACCIÓ EMPRESA? Censura, violència física i verbal, extensió de rumors, crítiques sene fonament.

  PER UN GRUP O CLASE SOCIAL O POLÍTIC? Els companys de lletres assidus i comuns a les assemblees (entre 60 i 80 persones aproximadament)

  SOBRE QUI? Sobre qualsevol que divergeixi en les seves idees o actes

  QUINA SITUACIÓ ES VOL MANTENIR? Desinformació sobre que es decideix a les assemblees, falsa horitzontalitat i consens en discusions d’hores i temes ja preparats fora de les assemblees, creació de comissions i grups tancats dins i for ade l’assemblea, exclusió i constant difamació sobre la resta d’alumnes o grups, absència de debat real, etc.

  QUINA SITUACIÓ ÉS CONSIDERADA INJUSTA O NECESSITADA DE TRANSFORMACIÓ: Com, quan i perquè es realitzen les assemblees, necessitat de major consens i participació, necessitat de saber les opinions de la resta d’estudiants de la facultat, en cas de realitzar actes que tots els afectats hi estiguin d’acord, etc.

  Respon
  • 5. repressiouab  |  Març 10, 2009 a les 11:29 pm

   Només aclarir que no s’ha censurat cap comentari de ningú, o sigui que t’ho deu semblar però segur que hi és.

   Creus que si féssim censura deixaríem passar segons quins missatges? No té massa sentit, oi? Doncs estalviat acusacions sense fonaments.

   Respon
 • 6. Júlia Rosell  |  Març 11, 2009 a les 11:11 am

  No havia vist que encara no l’havieu moderat.

  El sistema de wordpress em reconeix com a usuària quan poso les dades i aleshores veig que ja he fet un comentari que encara s’ha de moderar, si no hi entro no veig el missatge nii m’avisa que s’estaà moderant.

  Disculpes per les molèsties.

  Si ho creieu convenient, vist que sencillament encara no l’havieu publicat, rectifico i demano que s’elimini un dels dos si no és massa molèstia (fixeu-vos en les dates).

  Vagi bé!

  Respon
 • 7. Júlia Rosell  |  Març 11, 2009 a les 11:13 am

  Uhm, que curiós, ara veig que JA NO MODEREU els missatges… curiós.

  Respon

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


A %d bloguers els agrada això: